Logo Bordro Plus

LOGO BORDRO PLUS PERSONEL BORDRO PROGRAMI

Logo BORDRO PLUS programı; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise yazılımları ile entegre olarak çalışabilen personel bordro işleme, puantaj, borç/alacak ve izin takip programıdır.

BORDRO PLUS programı, modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Programın en temel modülü çalışanlarınızı kayıt ettiğiniz Sicil Yönetimi’dir. Sicil yönetimi ile aktif çalışan personelinizi, işten çıkan eski personelinizi görebilir ve yönetebilirsiniz.

Logo Bordro Plus Programı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanlarınızın SGK mevzuatına uygun olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Bordro Programı esnek ve kolay kullanım özelliği ile tüm işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların personel sicil ve ücret (maaş) yönetimi konusunda gereksinimlerine cevap verir. Bordro işlemlerinin, yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu mevzuat bilgisi gerekliliğini minimize ederek iş gücü tasarrufu sağlar.

BORDRO PLUS, sunduğu zengin özelliklerinin yanı sıra kısa öğrenme süresi, basit ve çabuk şekilde uyarlanabilirliği ile de kurumların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımdan maksimum fayda elde etmelerini sağlar.

Verimli İnsan Gücü İle Maliyetleri Düşürün, Hedeflerinize Ulaşın!

Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru işi yaptıkları firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici olur.

BORDRO PLUS uygulaması verimli insan gücü ile firma ve kurumların misyon ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı hedefler. Aynı zamanda uygulama, kapsamlı ve kurum ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilen esnek bir yapı sunar ve üstün ürün özellikleri ile farklılık yaratır. BORDRO PLUS, çalışanların kendilerine en uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlayarak hem motivasyonlarını artırır; hem de departmanların birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayarak kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adım ve kuralların oluşturulmasına olanak tanır.

Logo Bordro Plus Özellikleri

Sicil Yönetimi – Etkin Personel Bilgi Takibi
Bordro Plus uygulamasının temelini oluşturan Sicil Yönetimi modülü ile kurum çalışanlarının işe giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra çalışanlara ait çok detaylı bilgi takibi yapılır. Sicil Yönetimi ile amaçlanan insan kaynakları çalışanlarının ofis yükünü azaltmak, çok çeşitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterici olmaktır.

Bordro Plus uygulamasının en önemli özelliklerinden biri esnek yapısıdır. Kurumlar kendi yapılarına göre çok sayıda alan ve parametreyi tanımlayabilir. Bu esneklik kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışanları ile ilgili bilgi takibini sağlıklı bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

 • Kurum çalışanlarına ait sağlık, eğitim, öğrenim, yabancı dil, zimmetli duran varlık takibi gibi detay bilgilerin takibini yapar,
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerini kolaylıkla takip eder,
 • Çalışanların eğitim ve yetkinlik bilgilerini kurum içinde aldıkları eğitimleri izleme olnağı sağlar,Kullanıcı tanımlı alanlar sayesinde kurumun ihtiyacı doğrultusunda çalışanlarla ilgili bilgi takibi yapar, raporlama ve istenirse puantaja yansıtır; Sicil kartı üzerinde fotoğraf veya imza gibi görsel bilgi saklanabilir,
 • Dokümantasyon takip özelliği ile sicil kartından istenilen dosyalara kolaylıkla ulaşır,Toplu ücret ayarlama ile zaman tasarrufu sağlar ve unutmaları engeller,
 • Zaman izli kayıtlar sayesinde tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişikliklere, atamalar ile ilgili bilgilere eksiksiz olarak ulaşır, geçmişe yönelik sağlıklı raporlama olanağı sunar,
 • Toplu atama özelliği ile Kurum-isyeri-bolum ve birim değisiklikleri belirli filtrelere gore daha kısa zamanda ve oplu olarak “Toplu atama” islemleri ile yapılabilir.
 • Kapsamlı eski personel takibi ile işe tekrar alınan personelin işlemlerini aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip ederek, tekrar bilgi girişini önler,Sicil ve başvuru kartlarına personel pasaport bilgileri girilebilir,
 • Sicil kartındaki bilgileri, ilgili kişilere e-posta ile göndererek zaman tasarrufu sağlar.

Bordro – Bordro İşlemlerine Kesin Çözüm
Bordro modülü ile kurumun personeli için ücretlendirme politikaları belirlenir, puantaj kartları oluşturulur. Bordro modülü kapsamlı yapısı ve üstün ürün özellikleri ile kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle uğraşmaktan ve rutin işlemlerden kurtarır. Sigortalı personelin yasalişlemlerinde kesin çözüm sunmakla kalmayıp, standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın-yayın iş kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran kurumların ihtiyaçlarını da tam olarak karşılar. Uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışanların tüm bordro işlemleri ile ilgili fonksiyonları gerçekleştirip yasal raporları sağlar ve Emekli Sandığı ve Bağkur’a bağlı çalışanlar için çözüm sunar. Dövizli yapısı, mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği yeni uygulamaların kısa sürede uygulamaya eklenme güvencesi ve insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan ürün özellikleri ile Bordro modülü kurumlara, çalışanlarına sağlıklı ödeme yapma olanağının yanı sıra işgücü ve zaman tasarrufu da sağlar. 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve 657 sayılı kanuna tabi çalışanlar için mevzuata tam uyumlu bir bordro çözümüdür,
 • Puantaj ve ücret bilgilerini tablolama aracı ve yöntemleri ile daha hızlı ve esnek şekilde işleyebilir ve tek işlem ile programa aktarır,
 • Dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri yapar,
 • Hesaplama dönemlerini ödeme gününe göre oluşturur (ayın 1’i, 15’i vs),
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe giriş çıkış belgesi, E-bildirge hazırlayabilir ve bu evrakları program içinden SGK’ya aktarır,
 • İşyeri bazında dönem kapatarak, puantaj hesaplayabilir,
 • Aynı gruba bağlı tüm kurumların bordro işlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip eder,
 • Puantaj ön değerleri ile puantaj hesaplamalarında zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlar,
 • Puantaj hesaplamalarında formül kullanımıyla hakların, ödemelerin ve puantaj değerlerinin hepsi ya da çoğu aynı olan çalışanların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapar,
 • Puantör Girişi seçeneği ile çalışanın günlük çalıştığı saatlerin puantör olarak girilmesi, Excel’den aktarılabilir ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılır,
 • Puantör Veri Aktarım işlemi ile, önceden açılmış puantaj kartlarına, Filtreler seçeneği ile belirlenen personele ait puantaj kartlarına çalışma saatleri toplamı aktarılır.
 • Resmi İşlemlerin takibini ve raporlamasını yapar,
 • Tahakkuk toplamları, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi iş akışını kolaylaştıracak ve hız kazandıracak raporlar alır,
 • Çalışanların maaş bordrolarını e-posta ile gönderir,
 • İşten çıkış işlemleri sırasında ise kıdem ve ihbar tazminatı hesaplar ve istenilirse fark bordrosu hazırlar,
 • Asgari ücretin SGK taban matrahının altında kalması durumunda hesaplamalar yapar ve bunu bordroya otomatik yansıtır,
 • Bankalara otomatik ödeme emri çıkartan elektronik banka sistemi ile pratiklik ve zaman tasarrufu sağlar,
 • GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ile entegrasyon sayesinde bordro ve borç işlemlerini muhasebeleştirerek zaman tasarrufu sağlar,
 • Kullanıcı tanımlı alanlar ile özelleştirme imkanı sağlar,
 • Hatırlatıcı ile tüm resmi bildirgelerin son basım tarihleri ve zaman aşımları konusunda uyarı ve bu menüden ilgili işleme doğrudan erişim sağlar. 

Borç / Avans Yönetimi
Borç/Avans yönetimi, personelin iş avanslarının, maaş avanslarının ve masraflarının takip edilmesinde, borçlarının taksitlendirilip, ödeme planlarının belirlenmesinde kullanılır. Bu modül ile farklı borç tanımları yaratabilir, borçlara ait talep işlemlerine ait onaylama mekanizması pratik bir şekilde yönetilebilir. Ayrıca çeşitli geri ödeme planları tarif edilerek, bunların izlemesi ve raporlaması yapılabilir. Modülün genel özellikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir; 

 • Borç tipleri iş avansı, maaş avansı, taksitli borç vs. Şeklinde tanımlanabilir,
 • Borç almak isteyen personel tarafından sisteme borç talepleri eklenebilir,
 • Borç talebine ait onaylama, iptal veya bekletme süreçleri izlenebilir,
 • Borç tanımlarına ait geri ödeme planları ile kapatma işlemleri yapılabilir,
 • Borç üretme veya kapatma işlemleri arzu edilirse toplu olarak yönetilebilir.

Bordro Plus

Ürünler

Modüller & Çözümler